bafa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.06.00-00-379/10 "Zakup plotera drukująco-tnącego" Całkowita wartość projektu 101 475 PLN Całkowite dofinansowanie z EFRR: 34 650 PLN
Nazwa Beneficjenta: "Bafa Reklama i Poligrafia s.c. Jakub Dobrzyński, Tomasz Rola, Tomasz Kozubowski" Fundusze Europejskie dla rozwoju łódzkiego.